Sri Vaikunta Ekadhasi Bhajanam

Date: 8.1.17, Sunday
Time: 9 pm
Venue: Sri PandurangaSwami temple Perumalpattu
Attend & get Sri Rukmini Vittala Krupa
 

Bhajanam

Date: 15.1.17. Sunday
Time: 1 pm
Pazhaya Seevaram Sri Pranathaarthi VaradharajaSwami Dhivya Dharshana Bhajanam JayaJaya Sri Dhevaraaja!! JayaJaya Sri Varadharaaja!!